Informatie

Welkom op CardioRenal Academy, het e-learning platform van AstraZeneca over de cardio-renaal-metabole behandeling van type 2 diabetes. AstraZeneca ontwikkelt in samenwerking met diverse partijen in de zorg nascholingen voor verschillende doelgroepen.

AstraZeneca

AstraZeneca is een wereldwijd opererend, door wetenschap gedreven biofarmaceutisch bedrijf. Onze missie is de grenzen van de wetenschap te verkennen om levensreddende medicijnen te ontwikkelen. AstraZeneca gaat verder; gepersonaliseerde medicinale zorg gaat om het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt.

Voor patiënten en artsen ontwikkelen wij geneesmiddelen voor vaak zeer ernstige aandoeningen. Wij zorgen er voor dat onze geneesmiddelen echt waarde toevoegen aan de gezondheid van patiënten. Voor onze medewerkers zijn wij een aansprekende werkomgeving waarin zij voelen dat hun kennis en bijdragen oprecht worden gewaardeerd, dat ze worden aangemoedigd, en waarin ze worden gesteund, beloond en kunnen groeien.

E-learning

De medische kennis ontwikkelt zich voortdurend naarmate we meer leren over het menselijk lichaam en nieuwe behandelingen voor ernstige ziekten ontdekken. Artsen moeten gedurende hun hele loopbaan op de hoogte blijven van deze veranderingen, zodat ze de beste zorg aan hun patiënten kunnen verlenen.

Medische opleiding (ook wel nascholing of Continuous Medical Education, CME, genoemd) wordt geboden door gespecialiseerde bedrijven, universiteiten of onszelf en kan dus gefinancierd worden door farmaceutische bedrijven.

Waarom financiert AstraZeneca medische opleiding?

Medische opleiding speelt een zeer belangrijke rol bij het opleiden van medische deskundigen en het verbeteren van de patiëntenzorg. Dit is vaak kostbaar voor de autoriteiten op gezondheidsgebied en voor artsen zelf, en we denken dat het in veel gevallen niet mogelijk zou zijn zonder de financiering van farmaceutische bedrijven.

We kiezen ervoor om nascholing te steunen en daarmee de vakkundigheid te verhogen op medische gebieden die relevant zijn voor ons bedrijf. We spitsen ons bijvoorbeeld toe op ziekten die vaak behandeld worden met behandelmethoden van AstraZeneca. Onze nascholingen worden nooit gebruikt als verkapte manier om een specifiek geneesmiddel van AstraZeneca te promoten. We kunnen dus deelnemen aan de organisatie van opleidingsprogramma’s voor medische deskundigen of financiering verstrekken aan onafhankelijke firma’s die opleiding bieden.

Zijn er nadelen aan financiering door farmaceutische bedrijven verbonden?

Als de opleiding maar accuraat, evenwichtig en van hoge kwaliteit is, denken we dat onze financiering voordelen biedt.

Financiering van scholing door de farmaceutische industrie kan betekenen dat scholing in bepaalde ziektegebieden vaker voorkomt dan in andere, maar dit stelt de overheid wel in staat haar financiering op andere gebieden te richten.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gehouden van nascholingen, literatuur, producten, en services…

Scroll naar top